top of page

ביואורגונומי (ביו-אנרגיה)

.הטיפול בשיטה זו נעשה באמצעות רתימת אנרגיית האורוגון (אנרגיית החיים/צ'י) לשם פתיחת חסימות אנרגטיות בגוף, נפש ונשמת האדם
.את האנרגיה הזו "מתפעלים" באמצעות השריר העדין ביותר בגוף - העפעף של העין
,ניתן לקבל תשובות לשאלות, לקשר אירועים שונים על ציר הזמן של האדם, להבין את סיבת היווצרותם של דפוסים לא
מודעים 
.לאתר את שורש הבעיה בקלות יתרה וכמו כן לטפל בה

לרוב האדם יחוש הקלה מיידית, על אף שלעיתים יש צורך בסדרת מפגשים לטיפול מיטבי

ניתן לטפל ולסייע בכלל סוגי המכאובים, מחלות, תסמינים ודפוסים

הטיפול מתבצע ללא כל מגע

bottom of page